Do głównych usług znajdujących się w naszej ofercie zaliczamy:

 - Prowadzenie: pełnej księgowości (KH), małej księgowości (KPiR) i ryczałtu ewidencjonowanego,

 - Rozliczenie spraw płacowych,

 - Prowadzenie spraw kadrowych,

 - Reprezentowanie w urzędach skarbowych i ZUS,

 - Sporządzanie sprawozdań rocznych, GUS oraz innych dokumentów zgodnie z potrzebami Klienta,

 - Rozliczania roczne osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - PIT 

 

    Można powierzyć nam prowadzenie ksiąg rachunkowych, lub też skorzystać z pomocy, jaką możemy udzielić właścicielowi lub jego pracownikom z działu księgowości. Nasze konsultacje i fachowe porady w zakresie podatków i rachunkowości pomogą Państwa firmie na bieżąco rozwiązywać problemy wynikające ze zmieniających się przepisów prawa.

 

Nasza współpraca może polegać na:

    Prowadzeniu księgowości w siedzibie naszego biura.

    Oddelegowaniu naszego pracownika do siedziby firmy klienta.

    Stałej współpracy z naszym biurem w formie konsultacji telefonicznych i elektronicznych.

    Rozwiązywaniu zagadnień z rachunkowości wynikających z bieżących potrzeb głównego księgowego     czy też działu księgowego naszego klienta.

 

Zapraszamy do współpracy.